Lantbruket

Boskapsvaktande herdehundar

Har du hört talas om boskapsvaktande herdehundar? Det är hundar som vaktar boskap mot rovdjur. Hunden går med djuren på betet och stannar med djuren och griper in om något […]

Ordning på gården

Om man precis har köpt en gård på landet kan det vara en hel del som behöver göras innan man kan flytta in, börja odla och skaffa djur. För det […]

Lantbruk för fritidsbonden

Det är många som drömmer om att leva ett enklare och mer rofyllt liv på landet, gärna med eget lantbruk. Att starta ett lantbruk och kunna leva av det, är […]

Slow living och frivillig enkelhet

Den moderna rebellen är lite annorlunda än tidigare generationers rebeller. Mest likheter har dagens rebell med 68-rörelsens hippierörelse av “gröna-vågare” och “alternativare”, men den här gången ser rörelsen mer stabil […]

Landet eller stan?

Nattvy över Stockholm

Många drömmer om att flytta ut till landet. Det är fullt förståeligt. Närheten till naturen, skogen och den svenska landsbygden är en fantastisk tillgång vi har här i Sverige. Ingen […]

Den svenska hästbonden

När man tänker på en bonde tänker man kanske främst på en person som har kor och grisar. Men det finns även bönder som livnär sig på att hålla på […]

Ekologiskt lantbruk

Människor har blivit alltmer medvetna om vilken påverkan vi har på miljön och vår planet. Alltfler har börjat äta mer ekologiskt för att minska miljöförstöringen och bidra till ett hållbarare […]

Renovera en gammal bondgård

Vi hade länge letat efter ett hus, så när man hittat den mest fantastiska platsen att bo på och där ligger en gammal bondgård kommer tankarna direkt. Hur ska jag […]

De svenska grisbönderna

Kött är något som många inte skulle kunna leva utan. I alla tider har människan alltid ätit kött och alltid jagat. Nu på senare tid har man börjat med köttproduktion […]

Traktorn – bondens främsta redskap

Det går inte att nog betona traktorns betydelse inom det moderna jordbruket. Idag kan traktorn sägas vara ersättningen för arbetshästar, oxar och alla andra typer av djur (inklusive människan själv) […]

Den ekologiska produktionen

Nuförtiden börjar folk få upp ögonen mer och mer för det närodlade och ekologiska. Trots konkurrensen från andra länder som ofta innebär lägre priser, har man kommit underfund med att […]

Lantbrukarnas riksförbund – LRF

LRF eller Lantbrukarnas Riksförbund är en organisation som stöder och finns till för lantbrukare i Sverige. Detta gäller även skogsbruk och trädgård, livsmedelsförädling och andra företag som sysslar med lantbruk. […]

Böndernas betydelse i olika länder

Ordet “bonde” har ofta haft en nedlåtande klang och förknippats med obildade människor, dumdristighet och snålhet, men faktum är att i det demokratiska samhälle man idag lever i, har man […]

Det svenska lantbruket

I Sverige finns det tillgång till mycket natur och med den följer många möjligheter till självförsörjning. Naturen är en av de saker som fascinerar andra nationaliteter när de kommer till […]