Slow living och frivillig enkelhet

Den moderna rebellen är lite annorlunda än tidigare generationers rebeller. Mest likheter har dagens rebell med 68-rörelsens hippierörelse av “gröna-vågare” och “alternativare”, men den här gången ser rörelsen mer stabil ut och når dessutom ut till en större bredd av medborgare. Saker och ting är inte heller så svart-vitt för dagens rebell. Vederbörande kan äta ekologiskt och göra inköp samtidigt. Man har större balans än dåtidens mer enkelriktade rebell. Man ser det till exempel på att även stadsborna hänger på den ekologiska trenden och gör medvetna val när de går ut för att äta på restaurang. Det alternativa, det hållbara och det ekologiska går före snabbmat och konventionellt.

Det är heller ingen ovanlighet med en egen trädgårdsodling på balkongerna mitt i centrala stan. Man märker även denna strävan efter en mer hållbar livsstil när det gäller stadsplanering och arkitektur. Det görs rum för träd och parker samt även kolonilotter i de riktigt trendiga stadsdelarna. Man ser det även på tjänster som städning och flyttstädning oavsett om det gäller flyttstädning Varberg eller någon annanstans. En positiv utveckling således.

Slow Living

Slow living är en del av en världsvid rörelse och vad det handlar om är att hitta livskvalitet. Under tiden som livskvalitet för vissa innebär att man snabbt ska få tillgång till bukfylla i form av snabbmat, så innebär livskvalitet för andra att maten är framställd på naturlig väg – i sin egen takt, så att man kan vara garanterad högsta möjliga näringsinnehåll. Det är som två vitt skilda världar med två rakt motsatta synsätt på livkvalitet. Slow living färgar allt men började framförallt som en protest mot den övertagande snabbmatskulturen som griper tag om människor världen över. Rörelsen kom att bli väl emottagen och når nu ut till allt fler med sitt kärnbudskap: stressa ner, ta det lugnt, ät bra och må gott – njut av din stund på jorden och lev i harmoni med planeten Tellus.

Att överge stress

Den frivilliga enkelheten är en annan liknande rörelse som växte fram i mitten av 1990-talet. Kärt barn har många namn och man talar även om minimalism och simple living. Det hörs på orden vad det handlar om, att skära ner på sina krav och förväntningar vad gäller materiell standard. Något man dock inte skär ner på i denna frivilliga enkelhet är kvaliteten på mat. Även inom den frivilliga enkelheten prioriterar man ekologiskt framställda grödor och livsmedel. På det stora hela är båda dessa trender – och andra liknande strömningar – positiva ur miljösynpunkt. Det är stressen man överger, stress på alla nivåer, oavsett var man finner den.

Alla tjänar på att skruva ner stressen i tillvaron på alla nivåer. Stressade grödor innehåller lägre näringsvärden, så den stress det moderna samhället ägnar sig åt är förödande på alla plan – ända ner på cellnivå för alla livsformer på jorden. Stress är inte nyttigt för någon. Den är vis som har ett bra svar på frågorna: Vart ska vi? Varför har vi så bråttom dit?