Radonsäkra din bondgård

Radon är en naturligt förekommande gas som går att hitta i berggrund och mark. Det är en ädelgas som har beteckningen Rn och atomnumret 86 i periodiska systemet. Eftersom radon är radioaktivt är det skadligt för hälsan. Du har dock möjlighet att radonsäkra din bondgård med hjälp av en radonbesiktning.

Med hjälp av radea kan du enkelt ta reda på om luften på bondgården innehåller radon. Med färdiga mätpaket kan du enkelt se om din mark ligger under gränsvärdet. Men om radonhalten ligger över 200 Bq per kubikmeter luft bör du låta utföra en radonbesiktning. Då kan du få information om varifrån radonet har sitt ursprung och den information som krävs för att utföra åtgärder som tar bort radonet.

Trygg och säker bondgård

Med en ny bondgård finns det mycket att se över. Alla byggnader behöver gås igenom och marken måste tas om hand. Boningshuset är bland det viktigaste på bondgården vad gäller säkerhet. Utan ett tryggt hus att bo i går det inte att utföra alla sysslor på gården. Du kanske också har ett växthus som du ofta kommer att vistas i, det är då viktigt att se över det så att det inte innehåller farlig radongas som kan avge joniserande strålning vilket riskerar att skada cellerna. Strålningen kan förstöra kroppens DNA och skapa mutationer vilket i sin tur kan leda till cancer.

Utför egen radonmätning

Med hjälp av Radeas produkter kan du själv ta reda på vilka radonmängder du eventuellt har på bondgården. Mätpaketet finns att beställa i Radeas webbshop. Radonmätningar är särskilt viktiga att utföra vid köp av nya bondgårdar, du behöver då inte känna dig osäker på om du köper en ohälsosam gård som kan skada din hälsa. Men om du redan äger en bondgård kan det också bli aktuellt med en radonmätning, till exempel när du ska bygga om gården eller lägga till nya byggnader. Om huset är uppbyggt av blåbetong eller om det ligger i ett utsatt område är risken extra hög för att där finns farlig radongas.

När det har utförts en radonmätning på din gård och den visar att det behöver göras en sanering kan du få åtgärdsförslag från Radea kring hur radonet ska avlägsnas. Förslaget beskriver tydligt vad som behöver göras och hur mycket det kostar. Detta kan variera mycket beroende på hur huset är konstruerat och hur radonbilden ser ut. När du fått åtgärdsförslagen kan du också ansöka om radonbidrag hos Länsstyrelsen. Du får snart svar på din ansökan, varpå nästa steg är att beställa radonsanering. Radonbidraget kan ge dig upp till halva kostnaden eller 25 000 kronor tillbaka. Därefter driftsätter och installerar saneringsföretaget lösningen som åtgärdar ditt radonproblem.