Lantbruk i Sverige

Sverige har inte så många lantbrukare per capita som många andra länder. Det är för att vårt lantbruk är väldigt effektivt och det har mer och mer datoriserats och användningen av effektiva maskiner och robotar är hög. Högre än i andra länder. Det är ungefär 16 000 människor som arbetar fulltid som lantbrukare i Sverige idag. Jämför vi det med för 100 år sedan så är det en försvinnande liten siffra och det är häftigt att tänka på hur utvecklingen har gått till. För 100 år sedan var drygt 9 av 10 människor i Sverige lantbrukare eller arbetade på något sätt på lantbruk och lantbruken ar mycket mindre än idag. Dessa ekologiska lantbruket. Det är snart passé, enligt många, att använda sig av enorma mängder konstgödsel och konsumenterna har blivit mer och mer medvetna om att inte köpa mat producerat med konstgödsel. Dels vill vi inte ha i oss saker som inte kommer från naturen och dels så har vi nu förstått att det inte är särskilt bra för marken utan vi utarmar den med hjälp av konstgödsel. Det är inte hållbart utan det är som konstgjord andning. För att marken ska överleva länge behöver den brukas på ett naturligt sätt.