Jordbruket förr i världen i Sverige

Jordbruket förr i tiden var centrerat kring ängarna som gav betesmark och vinterfoder åt djuren.

och ängarna var beroende av djuren för näringen så att det kunde odlas grödor. Men i och med den ökade befolkningsmängden så utarmades ängarna och skördarna blev mindre och mindre, eftersom djuren blev färre och så också gödslet som ängarna behövde för att växa. På grund av missväxten utvandrade en stor del människor, främst till Nordamerika, men samtidigt lärde man sig nya sätt att odla på hemmaplan.

Nya metoder räddar jordbruket

Nya produktionsmetoder kom till som t.ex. odling av baljväxter som band kväve. På så sätt ökade skördarna igen och man kunde även odla foder till djuren på åkrarna, något som inte gjordes tidigare. Snart kunde man försörja hela befolkningen och en del kunde t.o.m. exporteras.

Snart skulle även oljan utgöra en viktig punkt, då den användes för att konstgödsla och skapa mekaniken som skulle användas till hjälp. Man kunde alltså odla spannmål och liknande utan att vara beroende av djuren. Detta kom att bli allt vanligare. Man specialiserade sig antingen på djurhållning och exempelvis köttproduktion respektive odling av grödor.

Industrialiseringen och storskaliga företag kom sedan att bildas och dominera. Från att först ha haft lokala mejerier eller slakterier, kom nu stora företag in i bilden, som ARLA och Scan. Det regionala började dö ut och ersattes med den nya livsmedelshandeln.

Dagens lantbruk

Idag finns ca 71 000 lantbruk i landet, vilket är mindre än hälften om man ser tillbaka på 70-talet. Innan dess var det betydligt fler. Dock har gårdarna utökat sin kapacitet och standard och även sin storlek. Därför produceras det inte så mycket mindre utan faktiskt mer i många fall. Detta beror också på den utvecklade tekniken som gör att allt går snabbare och smidigare, vilket bidrar till att bonden kan ta sig tid att se efter djuren bättre eller koncentrera sig på annat. Maskiner och robotar har tagit över många sysslor och funktioner och det produceras både mer mjölk, kött och skörd, då man får ut mer av både djur och mark.

Med globaliseringens effekt, har många bönder det tufft i dagens samhällen och detta gäller inte bara Sverige. Konkurrensen är hård och varor importeras från långväga håll och skuffar undan det egna lantbruket. Men troligtvis kommer det så småningom gå tillbaka till det småskaliga. Det har i viss mån redan börjat.