Böndernas betydelse i olika länder

Ordet “bonde” har ofta haft en nedlåtande klang och förknippats med obildade människor, dumdristighet och snålhet, men faktum är att i det demokratiska samhälle man idag lever i, har man till stor del, bönderna att tacka. Genom deras uppror för utökat inflytande och politisk rösträtt, har samhället förändrats och demokratin gjort sitt intåg.

I många länder var bönder helt enkelt slavar eller livegna och man tyckte att man kunde behandla dem hur som helst, trots att det var de som bidrog till landets försörjning och produktion.

Svenska bönder

I Sverige har dock bönderna alltid utgjort en stor del av befolkningen och man säger ofta att Sverige var ett bondesamhälle. På 1700-talet var nästan 80% av den svenska befolkningen sysselsatta med någon form av lantbruk och detta fortsatte in på 1800-talet. Många av bönderna sysslade inte enbart med jordbruk, utan höll även på med hemslöjdsverksamhet m.m. under vinterhalvåret.

Franska bönder

I Frankrike har bönderna haft mycket att säga till om sedan den franska revolutionen på senare delen av 1700-talet. De gjorde enorma uppror och bidrog till ett stort politiskt inflytande. Det har de än idag och franska bönder drar sig definitivt inte för att gå ut och protestera som när man släppte ut 200 får eller kastade gödsel nedanför Eiffel-tornet och på allmänna platser för att visa missnöje mot reformer och EU-direktiv.

Tyska bönder

I Tyskland var bönderna livegna fram till 1500-talet, då de skapade ett bondekrig för att få socialt oberoende, vilket var försmaken till den franska revolutionens bondeuppror. Kriget förändrade saken en aning, men inte förrän efter franska revolutionen som även inspirerade bönder i övriga Europa, blev deras ställning bättre och man fick äganderätt till sin jord och politisk rätt att rösta.