Den svenska mjölkproduktionen

Mjölken – en svensk dryck

Mjölken har alltid upptagit en stor del av svenskarnas hjärtan och gommar. I Sverige dricker man ca 83 liter per år och person, så det säger en hel del. Det kan nästan klassas som nationaldryck. Mjölkproduktionen har också legat på topp i landet och har varit den största delen av lantbruket under många, många år men har tyvärr på sista tiden upplevt många svårigheter, då konkurrensen från utländska aktörer bidragit till att priserna på svensk mjölk gått upp. Dessutom anses mjölk inte längre vara så hälsosamt som man trodde i början på förra seklet. Det har framkommit att mjölk i stora mängder istället försvagar skelettet och ger inflammationer i kroppen.

Mjölkbonde efter mjölkbonde har varit tvungen att lägga ned sin produktion p.g.a. de pressade priserna. Mjölken är inte den vara som importeras mest, utan det handlar till stor del om ost och yoghurt, men mejeriprodukter som mejeriprodukter – mjölkbönder producerar annat än mjölk också. Därför har man gått ut i media och föreslagit att fler borde gynna de svenska bönderna, annars kommer svensk mjölkproduktion inte existera om 30 år.

Till råga på allt har även länder som Ryssland bojkottat mjölk från svenska gårdar, vilket förvärrat situationen.