Maskiner som underlättar jordbruket

Om man jämför med hur jordbruket såg ut när människorna först började odla mark och hålla sig med boskap, är den kanske största skillnaden hur effektivt det har blivit. Förr kunde en bonde förse sin egen familj och kanske de närmsta grannarna med livsmedel genom byte, men numera har vi ett förhållandevis mycket litet antal bönder som försörjer ett helt lands befolkning. Anledningen till att detta är möjligt är de maskiner man använder sig av inom jordbruket idag, som gör att det går betydligt lättare och snabbare att så, tröska, skörda, mjölka och göra allt annat som ingår i en bondes arbete.

Inom jordbruket talar man dels om jordbruksredskap, dels om jordbruksmaskiner. Skillnaden dem emellan är att jordbruksmaskinerna har en egen energikälla, och alltså är fristående och självgående, medan jordbruksredskapet måste kopplas till en drivkraft av något slag, som en traktor. Ett exempel på ett redskap är till exempel jordfräsen, som vanligtvis kopplas på bakom en traktor. Jordfräsens uppgift är förbereda jorden för odling genom att luckra upp den.

En fristående jordbruksmaskin är däremot skördetröskan. Skördetröskan är en stor maskin, som är en dyr investering för en bonde, men som även underlättar arbetet med skörden enormt. Genom att köra skördetröskan genom en åker där man odlat spannmål (det är bara spannmål som kan skördas med en skördetröska) tar maskinen hand om hela processen att skära av skaften och att skilja själva spannmålet från halmen och bossen, så att spannmålet direkt kan lastas i en fältvagn eller annan behållare, medan halmen läggs i en sträng bakom skördetröskan och kan tas tillvara på senare.

En maskin som underlättar livet på landet, oavsett om man är bonde eller inte, är en vedklyv. Om man har ett hus på landet är det nämligen vanligt att man eldar i kamin som ett komplement till andra uppvärmningsmetoder i huset, och det betyder att man under vintern behöver en hel del ved. Att stå och klyva vedträn med yxa skulle ta många timmar i anspråk, men precis som med jordbruket finns det idag maskiner som vedklyvar som gör arbetet betydligt snabbare och mindre betungande. Du kan köpa din egen vedklyv på Kellfri.se.