Den ekologiska produktionen

Nuförtiden börjar folk få upp ögonen mer och mer för det närodlade och ekologiska. Trots konkurrensen från andra länder som ofta innebär lägre priser, har man kommit underfund med att långväga transporter och andra länders tendenser till dålig djurhållning samt processad mat med farliga ämnen, helt enkelt inte är gynnsamt.

Priserna som varit det första folk tittat efter när man handlat i affären, har till viss del ersatts med att man kollar upp varifrån produkten kommer istället. Den miljövänliga aspekten som Sverige var bland de första i världen med att skapa och som man var så stolt över, har hamnat i skymundan för gränslös handel och bestämmelser från EU:s politiker. Som en naturlig reaktion på att svenska bönder tvingas slå igen trots den goda kvaliteten på sina produkter, har många blivit upprörda, speciellt när skandal efter skandal kommer fram om utländska djurtransporter, antibiotika i maten och näringsfattiga grönsaker.

Dock kan det också bli en slags hysteri när en ny trend bildas och det finns många påståenden om ekologisk mat. I grund och botten är det bättre men det är dock inte säkert att det gynnar all utveckling. Och trots att det finns mindre bekämpningsmedel i ekologisk mat, får man i sig gifter från annat håll, t.ex. genom luften. Att välja ekologiskt är däremot ett steg i rätt riktning.