Lantbrukarnas riksförbund – LRF

LRF eller Lantbrukarnas Riksförbund är en organisation som stöder och finns till för lantbrukare i Sverige. Detta gäller även skogsbruk och trädgård, livsmedelsförädling och andra företag som sysslar med lantbruk. Förbundet har idag över 170 000 medlemmar och några av företagen som drivs i LRF är Arla Foods, Lantmännen och Skogsägarna. LRF har också et flertal dotterbolag som LRF Konsult och LRF Media som ger ut tidskrifter som har med lantbruk att göra. Några exempel på tidningar är:

  • Land
  • Gods och Gårdar
  • Allt om Vin

De två sistnämnda är dock sålda sedan ett par år tillbaka till Aller Media respektive Bonnierkoncernen.

Tanken med organisationen är att gynna det svenska lantbruket och få små bönder eller företag att växa sig större. Dessutom tar man upp en rad frågor som gäller miljön och klimatet samt naturvård, djurskydd och tvister gällande äganderätt. Man kan även få råd om banklån och ekonomin som krävs för att starta en verksamhet. Som medlem får man en rad förmåner som utbildning och rådgivning samt hjälp med försäkringar och rabatter vid köp av fordon, djurfoder, säkerhetsskydd och mycket mer.