Traktorn – bondens främsta redskap

Det går inte att nog betona traktorns betydelse inom det moderna jordbruket. Idag kan traktorn sägas vara ersättningen för arbetshästar, oxar och alla andra typer av djur (inklusive människan själv) som tidigare fick dra de redskap som användes för att bruka jorden. Traktorn har inte bara gjort att detta arbete kan gå i högre fart, utan också att större redskap kan dras, eftersom traktorn har större kraft än en människa, en oxe eller en häst. Det gör till exempel att man kan ha en bredare plog, som täcker en större yta och skapar flera fåror på en gång. Traktorn har på det sättet effektiviserat jordbruket enormt, och är en av förutsättningarna för att dagens bönder kan förse så många människor med spannmål, grönsaker och annat.

Ordet ”traktor” kommer faktiskt från det latinska ordet trahere, som betyder ”att dra”, och detta var alltså redan från början traktorns syfte. Traktorns historia kan sägas börja i slutet av 1800-talet, då man experimenterade med att skapa jordbruksredskap som drevs med en ångmaskin. Som vi vet idag var det dock inte ånga, utan bensin, som skulle bli det främsta drivmedlet för traktorer. Den första traktorn som drevs med bensin skapades år 1902, och var dessutom den första serietillverkade traktorn. Den hette The Ivel Agricultural Tractor, och tillverkades i Bedfordshire i England. Den marknadsfördes och såldes i kataloger i Sverige år 1907. Det skulle dock dröja innan traktorn blev en självklarhet inom jordbruket här, och självgående traktorer var ovanliga i Sverige ända in på den andra halvan av 1950-talet – innan dess var hästen fortfarande den vanligaste dragkraften inom jordbruket.

Om du själv har användning för en traktor, antingen för att du är bonde eller i ett helt annat sammanhang, ska du gå in på Buildor.se. Där hittar du bland annat en Stiga traktor Tornado, som är en bra allt-i-allo-traktor för en mängd olika ändamål. Dessutom kan du där köpa den till ett bra pris.