Det svenska lantbruket

I Sverige finns det tillgång till mycket natur och med den följer många möjligheter till självförsörjning. Naturen är en av de saker som fascinerar andra nationaliteter när de kommer till vårt land och det är också den som svenskarna är mest stolta över. Sverige är till ytan ett mycket stort land, med många sjöar och milslånga skogar som faktiskt tar upp nästan hälften av landarealen. När man sedan fördelar resten på vatten, städer och fjällandskap, återstår ca 2,7 miljoner hektar som upptas av odlad jord, vilket motsvarar 6,5%.

Klimatet är bättre än man tror

Nu är det säkert många som tänker på det kalla klimatet och undrar naturligtvis hur odlingen påverkas av vintrarna och de relativt korta sommarmånaderna. men faktum är att tack vare Golfströmmens inverkan, så går det mycket bra att odla olika slags grödor i Sverige. I och med att det är ett avlångt land, kan olika saker odlas bättre eller sämre beroende på om man vistas i norr eller i söder, eftersom Skåne har turen att ha ca 100 dagar längre växtperiod.

Även naturens skiftningar spelar roll och landskapet ser mycket annorlunda ut från de södra delarna till de nordligaste platserna i landet.

Vad produceras?

Svenskar älskar mjölk och det beror till stor del på deras mjölkproduktion som tyvärr blivit hotad den senaste tiden. Den står för ca 20% av hela jordbruksvärdet. Köttproduktionen är också mycket utbredd, speciellt när det gäller nötkött, griskött och kött från fjäderfän som också står för äggen. Det svenska lantbruket står också för en stor del odling av spannmål och andra grödor. I norr odlas mycket korn och havre och i söder finner man vete, sockerbetor och oljeväxter. Dessutom är det svenska lantbruket och odlingsmetoderna präglade av det ekologiska och miljövänliga tänkandet och både djur och växter måste ha en så bra omgivning som möjligt. Djurens levnadsstandard och hållning är hårt kontrollerad och svenska folket ligger i frammarsch när det gäller just ekologi. Ca 20% av åkerodlingen beräknas vara ekologisk och nötkreaturen och värphönsen står för 5-8%. Dock har vi inte så stor lammproduktion som man skulle vilja i Sverige, men trots det är den uppfödning som finns av lamm, ekologisk till 40%.

Hur ser jordbruket ut idag?

Omkring 170 000 svenskar håller på med någon form av jordbruk eller lantbruk i dagens Sverige. Då är inte skogsindustrin eller livsmedelsindustrin inräknad. De som arbetar med jordbruk idag, är oftast hela familjer där metoderna har lärts upp från barnsben och man tar över föräldrarnas gård och jordbruk. Inte sällan brukar man försörja sig på mer än bara lantbruket och i vissa fall kombineras både lantbruket med skogsbruk eller turism. Man kanske startar en landsbutik eller ett bed & breakfast eller hyr ut stallplatser och liknande. Närproducerad mat blir mer och mer populärt och ofta hjälps man åt mellan gårdarna och säljer varandras produkter eller tjänster.