De svenska grisbönderna

Kött är något som många inte skulle kunna leva utan. I alla tider har människan alltid ätit kött och alltid jagat. Nu på senare tid har man börjat med köttproduktion vilket innebär att det finns bondgårdar som fokuserar på att föda upp nötkreatur just för att mäta alla hungriga magar i Sverige. Främst är det gris och ko som man äter i Sverige och därför finns det specifika grisbönder som lever och jobbar på sina egna gårdar med uppfödning av grisar. Det har dock inte alltid varit frid och fröjd för grisbönderna. Detta då internationellt kött oftast är billigare vilket har lett till att många svenska grisbönder har fått slå igen. Nu på senare tid har problemet uppmärksammats vilket gör att alltfler väljer och köpa svenskt griskött.

Djurhållning i Sverige

Några av fördelarna med att köpa svenskt kött är att man vet att djuren inte har haft några sjukdomar. Man vet helt enkelt varifrån köttet kommer och hur djuret har levt. I Sverige har man pushat på regler när det kommer till djurhållning. Det är fortfarande en lång väg att gå för att alla bondgårdar skall bli godkända men de flesta av djuren lever ett bra liv. När det kommer till djurhållning har det blivit protest mot nya regler som infördes vid 1 December. De nya reglerna godkänner att kultingen tas ifrån mamman innan de är 28 dagar gamla. Många kan tas redan när de är 21 dagar gamla. Sverige har innan setts som världsledande när det kommer till djurhållning för nötkreatur. Det har tidigare varit väldigt viktigt för Sverige att ge djuren stora utrymmen att röra sig på, avvänjning vid mogen ålder och arbete mot svanskupering och fixering.

Köp av utländskt kött

Trots de nya reglerna är det viktigt att man fortsätter köpa svenskt kött. Inköp av utländskt kött sker i störst del på grund av att det är billigare priser. Det som dock inte är bra när man köper in utländskt kött är att Sverige blir beroende av den utländska marknaden. När allt fler bondgårdar tvingas slås igen kommer Sverige tillslut inte kunna producera sitt egna kött. Sverige består till stor del av skog och för att hålla markerna öppna behövs betesdjur som håller gräset i schack. Många drömmer om ett liv på landet där det enda man hör är kornas betande. Känslan att sitta i sin badtunna en sensommarkväll och njuta av gott kött är svårt att slå. Dock ser de flesta grisbönder en vändande negativ spiral vilket visar att folk börjar köpa svenskt kött igen. Alltfler har blivit medvetna om vilka problem det ställer till för köp av utländskt kött.