De svenska grisbönderna

Kött är något som många inte skulle kunna leva utan. I alla tider har människan alltid ätit kött och alltid jagat. Nu på senare tid har man börjat med köttproduktion […]

Traktorn – bondens främsta redskap

Det går inte att nog betona traktorns betydelse inom det moderna jordbruket. Idag kan traktorn sägas vara ersättningen för arbetshästar, oxar och alla andra typer av djur (inklusive människan själv) […]

Den ekologiska produktionen

Nuförtiden börjar folk få upp ögonen mer och mer för det närodlade och ekologiska. Trots konkurrensen från andra länder som ofta innebär lägre priser, har man kommit underfund med att […]

Lantbrukarnas riksförbund – LRF

LRF eller Lantbrukarnas Riksförbund är en organisation som stöder och finns till för lantbrukare i Sverige. Detta gäller även skogsbruk och trädgård, livsmedelsförädling och andra företag som sysslar med lantbruk. […]

Böndernas betydelse i olika länder

Ordet “bonde” har ofta haft en nedlåtande klang och förknippats med obildade människor, dumdristighet och snålhet, men faktum är att i det demokratiska samhälle man idag lever i, har man […]

Det svenska lantbruket

I Sverige finns det tillgång till mycket natur och med den följer många möjligheter till självförsörjning. Naturen är en av de saker som fascinerar andra nationaliteter när de kommer till […]