Den svenska hästbonden

När man tänker på en bonde tänker man kanske främst på en person som har kor och grisar. Men det finns även bönder som livnär sig på att hålla på […]

Ekologiskt lantbruk

Människor har blivit alltmer medvetna om vilken påverkan vi har på miljön och vår planet. Alltfler har börjat äta mer ekologiskt för att minska miljöförstöringen och bidra till ett hållbarare […]

Renovera en gammal bondgård

Vi hade länge letat efter ett hus, så när man hittat den mest fantastiska platsen att bo på och där ligger en gammal bondgård kommer tankarna direkt. Hur ska jag […]

De svenska grisbönderna

Kött är något som många inte skulle kunna leva utan. I alla tider har människan alltid ätit kött och alltid jagat. Nu på senare tid har man börjat med köttproduktion […]

Traktorn – bondens främsta redskap

Det går inte att nog betona traktorns betydelse inom det moderna jordbruket. Idag kan traktorn sägas vara ersättningen för arbetshästar, oxar och alla andra typer av djur (inklusive människan själv) […]

Den ekologiska produktionen

Nuförtiden börjar folk få upp ögonen mer och mer för det närodlade och ekologiska. Trots konkurrensen från andra länder som ofta innebär lägre priser, har man kommit underfund med att […]

Lantbrukarnas riksförbund – LRF

LRF eller Lantbrukarnas Riksförbund är en organisation som stöder och finns till för lantbrukare i Sverige. Detta gäller även skogsbruk och trädgård, livsmedelsförädling och andra företag som sysslar med lantbruk. […]